Inleiding

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Het kabinet heeft besloten deze Tozo te verlengen van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Wij noemen deze verlenging Tozo 2.

ISD Bollenstreek voert deze regeling uit voor de zelfstandigen van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)?     

De Tozo 2 geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • gevestigde zelfstandigen, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd kunnen wel een lening voor het bedrijfskapitaal aanvragen;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd;
  • uw inkomen en dat van uw (eventuele) partner is samen lager dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo)?    

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige en zijn eventuele partner verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen samen met het inkomen van de eventuele partner de komende vier maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal vier maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief 5% vakantiegeld. Op de website van de ISD vindt u onder Tozo deze bedragen. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer inkomen ontvangen dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
Bij een echtpaar of samenwonenden kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen! U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen en het inkomen van uw allebei doorgeven.
De Tozo 2 loopt vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. U moet voor 1 september 2020 een aanvraag hebben ingediend om voor de Tozo 2 in aanmerking te komen.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Als een zelfstandige ondernemer nog niet de maximale lening heeft aangevraagd, kan nog een aanvulling worden aangevraagd tot het maximale bedrag van 10.157 euro. Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat u bij Tozo 2 moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal.

 

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via de button onder aan het scherm met DigiD.

Aanvraag afronden

U verstuurt uw aanvraag door aan het einde van het aanvraagproces op de verzendknop te klikken. Voordat u op verzenden klikt, moet u nogmaals inloggen met DigiD ter ondertekening. Indien u een inwonende partner heeft, moet deze de aanvraag mede ondertekenen.

Aan het eind van uw aanvraag kunt u uw aanvraag downloaden. Dat is meteen uw bewijs van uw aanvraag.

Controle

Wij controleren uw gegevens bij de basisregistratie personen van uw gemeente, de Belastingdienst, het Inlichtingenbureau, kamer van koophandel, de Sociale Verzekeringsbank en/of Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Als de ISD een controle uitvoert kan het zijn dat u aanvullende informatie of bewijsstukken moet geven. Als bij een controle blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag afgewezen. De ISD kan gegevens opslaan in uw dossier. U hebt de privacyverklaring op de website van de ISD gelezen.

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons emailadres info@isdbollenstreek.nl of telefonisch (0800) 95 67 000. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.